Případové studie

Zadání na digitální transformaci v energetice

Situace

Významné české energetické společnosti jsme asistovali s nastartováním velké digitální transformace. Společnosti už několik let v řadě klesal tržní podíl a nedařilo se jí oslovovat nové klienty, a proto si vytyčila za cíl posílit zákaznickou zkušenost, zefektivnit interní fungování a předělat procesy tak, aby zákazníci mohli pro prodej a obsluhu využívat digitální kanály.

Naše řešení

Navrhli jsme několikaletý program digitální transformace, a to včetně:

  • Popisu vize a cílů digitální transformace.
  • Popisu rozsahu, jeho prioritizace a tvorby transformační roadmapy.
  • Návrhu operačního modelu.

Následně jsme klientovi pomohli se změnou procesů:

  • Zmapovali jsme zákaznické cesty (například pro proces nového odběru).
  • Navrhli jsme nové procesy.
  • Zanalyzovali jsme dopad nových návrhů do IT a technologií.
  • Vytvořili jsme zadání pro implementaci.

Výsledky

  • Během dvou měsíců se nám podařilo stanovit program pro digitální transformaci, kterého se klient drží dodnes.
  • Během čtyř měsíců jsme vypracovali změnu klíčových procesů prodejního a obslužného modelu.