Realizace

01. Formulujeme jasnou vizi a cíle transformace

Proč potřebujete definovat vizi a cíle

Aby zaměstnanci porozuměli benefitům plánovaných změn. Díky srozumitelným, jednoznačným a měřitelným cílům potáhne celý realizační tým za jeden provaz. Zároveň pomohou řadit aktivity v implementaci od těch nejdůležitějších.

Jaké aktivity fáze obnáší?

  1. Formulujeme vizi pro digitální transformaci, která vychází ze strategie a hodnot společnosti.
  2. Navrhneme cíle finanční (třeba úspory), nefinanční (snížení chybovosti), zákaznické (zvýšení NPS) a kulturní (posílení zaměstnanecké zkušenosti).
  3. Pro každý cíl určíme, jakými činnostmi jej můžeme naplnit.
  4. Doporučujeme také identifikovat současnou připravenost společnosti na realizaci digitální transformace (viz „Zhodnocení připravenosti na digitální transformace“).

Výstupy

  • Vize digitální transformace
  • Cíle a jejich kvantifikace
  • Analýza připravenosti na digitální transformaci

Tipy

  • Digitalizace je nástrojem, ne cílem. Mějte jasnou ambici, čeho chcete dosáhnout, a vždy ji komunikujte.
  • Nezapomínejte na to, že každá změna se projeví ve firemní kultuře i ve vnímání firmy navenek.

Využívané metodiky a nástroje

  • KPMG P3M Method (Project, Program, Portfolio Management)