Realizace

04. Nastavíme operační model řízení a komunikace

Proč potřebujete nastavit operační model

Abyste zajistili bezproblémový chod transformace.

Jaké aktivity fáze obnáší?

 1. Určíme nejvhodnější model řízení transformace pro vaši společnost.
 2. Stanovíme povinnosti, odpovědnosti a činnosti jednotlivých rolí.
 3. Nastavíme komunikaci (například statusy, eskalace nebo řízení rizik a závislostí).

Výstupy

 • Model řízení transformace
 • Popis rolí a zodpovědností v řízení transformace
 • Pravidla komunikace a práce s používanými nástroji

Tipy

 • Myslete na to, že klíčem k úspěchu je vždy silný interní sponzor, tedy ten, kterému záleží na úspěchu digitalizace a má dostatečné pravomoci.
 • Méně je více. Principy řízení problémů, změn, rizik a závislostí stanovte co nejjednodušší.
 • Definujte měřitelné milníky, které budou sledovat, zda se projekty vyvíjejí podle plánu. Nezapomeňte na akceptační kritéria.

Využívané metodiky

 • KPMG P3M Method (Project, Program, Portfolio Management)
 • KPMG PM QA Approach
 • KPMG Behavioral Change Management Method
 • Alternativně: Jira, Confluence, MS Azure DevOps, MS Teams, Miro, Trello
Tip: Stáhněte si podrobnou šablonu RASCI
Stáhnout