Realizace

03. Určíme metodiky, terminologii a nástroje pro řízení transformace

Proč potřebujete metodiky, terminologii a nástroje

Aby všichni věděli, co mají dělat, a transformace proběhla co nejrychleji.

Jaké aktivity fáze obnáší?

  1. Stanovíme jednu projektovou metodiku (například PRINCE2 či SAFe) pro řízení všech změnových iniciativ.
  2. Detailně popíšeme terminologii zvolené metodiky (například Requirement, Epic, …).
  3. Určíme pravidla používaných nástrojů a šablon pro řízení transformace (například Jira, Azure DevOps, …).

Výstupy

  • Metodika dodávek transformace včetně spojené terminologie
  • Nastavené nástroje pro řízení a reporting digitalizace

Tipy

  • Pohlídejte si, aby klíčoví stakeholdeři zvolenou metodiku otevřeně podpořili.
  • Začněte implementovat metodiku postupně v několika projektech, poté zohledněte zpětnou vazbu a rozšiřte ji na zbytek aktivit.

Využívané nástroje

  • Azure DevOps
  • Jira
  • Confluence