Design

01. Zanalyzujeme zákaznické segmenty a vytvoříme persony

Proč potřebujete persony

Díky segmentaci si uděláte jasno, jaké zákazníky oslovujete, a vytipujete ty, kteří vám přinesou největší hodnotu. Persony vám pomohou se vcítit do vašich zákazníků, pochopit jejich očekávání a potřeby a ty pak promítnout do samotného designu.

Jaké aktivity fáze obnáší?

  1. Napříč vaší firmou sesbíráme data o zákaznících, například o transakcích, používaných produktech, servisní historii nebo demografických údajích. Pomocí datové analýzy pak provedeme jejich segmentaci.
  2. Na základě vaší strategie stanovíme kritéria, například ziskovost, podle nichž vybereme segmenty, na které budete cílit.
  3. Detailně charakterizujeme persony reprezentující vybrané segmenty. Popíšeme, jak se chovají, jak komunikují, jaké problémy je trápí i co od vaší firmy očekávají.
  4. Správnost person ověříme průzkumem v terénu, například mystery shoppingem, stínováním zákazníků nebo dotazováním.

Jak se dopracujeme k tomu, kdo je náš zákazník?

Zoom
Jak se dopracujeme k tomu, kdo je náš zákazník?

Výstupy

  • Rozdělení zákaznické báze na segmenty
  • Podrobně charakterizované persony

Tipy

  • Pojmenujte si, k jakému účelu persony vytváříte a jakou bázi zákazníků potřebujete pokrýt (například při expanzi počítejte nejen se současnou velikostí klientské báze).
  • Počet person udržte co nejnižší a dejte si pozor, aby se nepodobaly.
  • Zamyslete se nad potřebnými informacemi (různé firmy vyžadují různá data).

Nejčastěji využívané nástroje

Tip: Stáhněte si podrobnou šablonu persony
Stáhnout