Architektura

03. Definujeme byznysové služby

Proč rozpracováváme podpůrné služby

Abyste získali kvalitní a kompletní řešení, aniž byste si komplikovali value streamy a tvořili spoustu alternativních toků.

Jaké aktivity fáze obnáší?

  1. S experty projděte regulatoriku, třeba oborovou, GDPR, …
  2. Proveďte úvahu „co se stane, když…“.
  3. Definujte služby, které potřebujete pro chod řešení, například reportingy, vymáhání, podporu, …
  4. Ověřte, co už máte, a to znovu použijte.

Výstupy

  • Seznam podpůrných služeb
  • Dopad do organizační struktury a kapacit

Tipy

  • Nebojte se v této fázi vrátit k definici value streamů a provést úpravy.
  • Přepočítejte kalkulaci finančního dopadu. Podpůrné služby mohou zcela změnit pohled na náklady.

Využívané metodiky

  • Scaled Agile Framework (SAFe)