Design

03. Definujeme možné varianty procesu

Proč potřebujete různé varianty procesu

Popíšete s jejich pomocí všechny varianty průchodů procesem, které připadají v úvahu. Nestane se tak, že byste v designu na něco zapomněli.

Jaké aktivity fáze obnáší?

  1. Označíme si proměnné procesu, například kanály a aktéry (zákazník, pracovník pobočky).
  2. Šablonou SIPOC si ohraničíme, kde proces začíná, kde končí a s jakými vstupy a předpoklady pracuje.
  3. Společně si určíme preferované (happy day) a nepreferované (rainy day) scénáře.
  4. Zamyslíme se, jaké veličiny stojí za to průběžně sledovat, abyste získali jasný ukazatel výkonnosti.

Výstupy

  • Popsané varianty možných průchodů procesem (business use cases)
  • Základní popis procesu formou SIPOC

Tipy

  • Pokud si potřebujete vyjasnit rozsah procesů navázaných na interakci s klientem, použijte SIPOC.
  • Nepřeskakujte „rainy day“ scénáře. Uvědomíte si, jaké problémy mohou nastat, a jejich řešením zlepšíte zákazníkovu zkušenost.

Využívané nástroje

Tip: Stáhněte si šablonu pro business use cases
Stáhnout
Tip: Stáhněte si šablonu pro SIPOC
Stáhnout