Případové studie

Nastavení nové agilní architektury v bance

Situace

Bankovnictví je čím dál více komoditizované. Jako hlavní zdroj příjmu a konkurenční výhody se jeví síla vztahu se zákazníkem. Proto jsme významné bance pomohli při strukturování byznysové a IT architektury pro agilní organizační změnu s cílem přiblížit se zákazníkům.

Naše řešení

S pomocí metodiky integrovaného designu jsme pro klienta navrhli a v pilotních projektech zavedli dvě digitální služby (například upsellové nabídky):

  • Během série workshopů jsme identifikovali zákaznické potřeby, rozdělení produktů a systémů pro stabilní řízení na základě potřeb zákazníků.
  • Pomohli jsme popsat potřebné role pro řízení v nové struktuře a identifikovat prvotní seznam změnových iniciativ pro týmy.
  • V rámci zákaznických potřeb jsme společně s klientem definovali vizi agilního fungování.
  • Vytvořili jsme zaváděcí plán pro expanzi služeb na evropské trhy a sestavili marketingové balíčky pro dealery.
  • Poskytli jsme nástroj KPMG Discovery pro společnou práci na designu a realizaci řešení.

Výsledky

Kmeny (tribes) v bance dostaly do začátku jasný rozsah zákaznických interakcí, které mají na starosti. Dále byly popsány pracovní role a odhadnuty počty lidí pro nábor a byl vytvořen plán pro okamžité nastartování aktivit.