Realizace

„Zajistěte plynulé zavedení změn a jejich hladké přijetí zaměstnanci“

Jak se změny podaří, záleží na dvou faktorech: na plánování a implementaci transformace a na její podpoře ze strany zaměstnanců. V naší metodice se proto zaměřujeme na strategické, taktické i operativní řízení změny a také na kulturní stránku transformace.

Využívané metodiky:

  • KPMG P3M Method (Project, Program, Portfolio Management)
  • PRINCE2
  • PRINCE2 Agile či SAFe (u komplexních změn v agilním prostředí)
  • KPMG Behavioral Change Management Method
  • Cultural design canvas

Na konci sekce realizace budete vědět:

  • Jak zvolit vizi a cíle změny
  • Jak nastavit rozsah změny a model jejího řízení
  • Jak pracovat s dopady změn do firemní kultury