Architektura

04. Zanalyzujeme stávající architekturu

Proč rozebíráme současnou architekturu

Abyste nemuseli vymýšlet nová drahá řešení, když potřebných funkcí dosáhnete i s těmi stávajícími.

Jaké aktivity fáze obnáší?

 1. Zmapujeme problémy stávajících řešení.
 2. Definujeme, jaké nové komponenty potřebujeme (i nový back office útvar je komponenta).
 3. Zvážíme náročnost integrace.
 4. Otázkou „Co se stane, pokud nebude fungovat tento kousek architektury?“ posoudíme stabilitu architektury.
 5. Přepočítáme kalkulaci finančního dopadu.

Výstupy

 • Aktualizovaná architektura
 • Seznam modulů, systémů, SaaS, funkcí, integrací, dat, způsobů jejich použití a všech jejich vlastníků
 • Výčet nutných low-level technologií
 • Licenční přehled
 • Nové/ovlivněné smlouvy
 • Seznam nových potřebných kompetencí

Tipy

 • Začněte u toho, co už máte nyní.
 • Nesnažte se vytvořit novou, přesnou, krásnou a přehlednou architekturu. Architektura má za cíl minimalizovat náklady, zkrátit čas realizace a zajistit co nejlevnější provoz.
 • Pro jednotlivé problémy hledejte řešení ve stávajících systémech, integracích a datech. Kontrolujte, zda jsou tato řešení schopná změny za rozumné peníze a v přijatelném čase. Nové komponenty stavte až v případě, kdy jednoduché řešení nenacházíte.
 • Jedna nová věc ruší dvě staré. Pokud to tak ve vašem případě není, musíte vypracovat skutečně excelentní kalkulaci finančního dopadu (například payback 12 měsíců).
 • Pokud řešení fázujete, jasně definujte, co se stane v případě, že se dokončí pouze první fáze.

Využívané metodiky

 • KPMG Integrovaný design
 • Scaled Agile Framework (SAFe)