Design

04. Navrhneme procesy a podobu obrazovek aplikací

Proč potřebujete navrhnout proces

Procesnímu diagramu porozumí jak byznys, tak IT. Usnadní tak komunikaci mezi oběma světy a pomůže vám definovat zadání pro IT na nové funkce či aplikace.

Jaké aktivity fáze obnáší?

  1. Vytvoříme procesní diagram, který ukáže hlavní procesní kroky, například pomocí BPMN notace.
  2. Procesní diagram iterativně připomínkujeme se zástupci byznysu (CX, produktovými manažery, …), IT i datovými architekty.
  3. Tam, kde se v procesu vyskytují aplikace pro klienty, navrhneme podobu jejich obrazovek. Nejdříve začneme s wireframy pro testování logičnosti a poté pokračujeme mock-upy finálních designů.

Výstupy

  • Vizualizovaný end-to-end procesní diagram
  • Wireframy a mock-upy obrazovek

Tipy

  • Napříč celou organizací používejte pro vizualizaci procesů stejnou metodu a nástroj. Ušetří to čas i práci.
  • Při návrhu procesů nezapomeňte přizvat zástupce byznysu i IT, aby si obě strany proces správně ujasnily.

Nejčastěji využívané nástroje