Realizace

05. Pohlídáme přijetí a podporu změn zaměstnanci

Proč potřebujete pracovat s firemní kulturou

Klíčem ke stabilitě a rozvoji organizace jsou lidé. Proto mnohé změny končí právě na odmítnutí zaměstnanci. Z tohoto důvodu cíle a výhody transformace aktivně vysvětlujte a inspirujte zaměstnance k vlastnímu zapojení.

Jaké aktivity fáze obnáší?

 1. Společně popíšeme hodnoty a postoje důležité pro úspěšné naplnění cílů transformace.
 2. Navrhneme kroky a činnosti vedoucí k přiblížení vzorové kultuře.
 3. Kroky společně seřadíme podle priorit a navrhneme akční plán (například zapojení interních „ambasadorů“, tréninky a podobně).

Určíme tok hodnot směrem k zákazníkovi

Zoom
Určíme tok hodnost směrem k zákazníkovi

Výstupy

 • Popis ideální firemní kultury
 • Akční plán změny firemní kultury

Tipy

 • Nesnažte se obrátit zažité vzorce a hodnoty o 360 stupňů. Změnu vám okolí musí uvěřit.
 • Pamatujte, že vedení musí jít příkladem.
 • Chcete-li urychlit změnu firemní kultury, zohledněte ji v KPIs zaměstnanců.

Využívané metodiky

 • KPMG Behavioral Change Management Method
 • Cultural design canvas
 • Kotter's 8-steps Change Management Model
Tip:Stáhněte si podrobnou šablonu design firemní kultury
Stáhnout
Tip:Stáhněte si The Culture Design Canvas
Stáhnout