Případové studie

Využití dat pro segmentaci a digitální prodej v automobilce

Situace

Jedné z automobilek jsme pomohli s využitím dat o klientech a autokonektivitě zavést nové služby. Zákazníci společnosti měli o dosavadní digitální služby malý zájem a společnost cítila, že je pozadu za konkurencí. Firma si vytyčila za cíl vytvořit datovou platformu pro připravované digitální služby, které posílí zákaznickou zkušenost.

Naše řešení

S pomocí metodiky integrovaného designu jsme pro klienta navrhli a v pilotních projektech zavedli dvě digitální služby (například upsellové nabídky):

  • Identifikovali jsme více než 100 nápadů na možné digitální služby.
  • Dvě služby vybrané pro pilotní projekt jsme rozpracovali formou integrovaného designu (od zákaznických cest přes proces až po indikaci požadavků na IT a compliance).
  • V obou případech jsme detailně specifikovali IT požadavky a služby zprovoznili.
  • Vytvořili jsme zaváděcí plán pro expanzi služeb na evropské trhy a sestavili marketingové balíčky pro dealery.
  • Podíleli jsme se na implementaci datové platformy, která představovala podvozek celého projektu.

Výsledky

  • Během dvou měsíců se nám podařilo navrhnout design dvou digitálních služeb.
  • Během čtyř měsíců jsme navrhli a zprovoznili datovou platformu.

Díky úspěšnému pilotu mohla automobilka naplánovat zavedení celého řešení na další evropské trhy a využít datovou základnu pro další digitální služby.