Architektura

06. Navrhneme IT architekturu podporující tu byznysovou

Proč navrhujeme cílovou IT architekturu

Abyste dosáhli maximální modularity a mohli měnit jen menší části architektury namísto velkých celků, jejichž nahrazování je nákladné a časově náročné.

Jaké aktivity fáze obnáší?

 1. Sloučíme výstupy z designu a všech value streamů (komponenty, front-endy, back-endy, …) na jedno místo koncepčního obrázku IT architektury. Nevynecháme pohled na unikátní a sdílené části. Jako základ využijeme framework moderní architektury.
 2. Zkontrolujeme provázanost v celkovém designu od řetězců po IT architekturu. Pokud najdeme velké množství závislostí, zejména v byznysových funkcích, které se mohou často měnit, popíšeme návrhový vzor (design patterns) a jasná pravidla designu a implementace. Zároveň určíme primárního vlastníka.
 3. Navrhneme vizi ideální cílové architektury, přičemž využijeme technologie a principy umožňující modularizaci, například mikroslužby, kontejnerizaci, cloudová řešení, …
 4. Rozhodneme o koexistenci legacy softwarů s novými systémy.
 5. Zanalyzujeme a popíšeme současný stav architektury.
 6. Navrhneme přechodnou architekturu ve stadiích, například po pololetích, a hlavní iniciativy, které povedou k realizaci.

Výstupy

 • Cílová IT architektura
 • Návrh přechodné architektury v čase
 • Plán iniciativ pro zavádění cílové architektury

Tipy

 • Nezapomínejte na adaptaci vedení společnosti, které vyžaduje jinou formou manažerské komunikace zaměřenou hlavně na přínosy architektury a jejích částí.
 • Legacy aplikace nemusíte ihned vypínat, udržujte ale jednoduchost portfolia. Pokud mají funkce nové aplikace, staré zrušte.

Využívané metodiky

 • Framework moderní architektury
 • TOGAF ADM
5 kapitol
Realizace