Případové studie

Design lean digitálních procesů v bance

Situace

Tradiční česká banka nás požádala o pomoc s návrhem digitalizace prodejních procesů. Společnosti se nedařilo oslovovat mladší generaci klientů a zároveň vnímala plány technologických gigantů (Amazon, Facebook aj.) pro vstup na bankovní trh. Finanční instituce si vytyčila za cíl digitalizovat prodejní a akviziční procesy tak, aby probíhaly plně v digitálních kanálech bez nutnosti interakce s obsluhou nebo tisku smluv.

Naše řešení

Pomohli jsme klientovi s použitím metodiky integrovaného designu:

  • Zmapovali jsme zákaznické cesty procesu.
  • Navrhli jsme redesign procesů tak, aby maximálně využívaly automatizaci.
  • Zmapovali jsme dopad nových návrhů do IT, technologií, regulatoriky a obchodních podmínek.
  • Vytvořili jsme zadání pro implementaci.
  • Pro klienta jsme připravili příručku se základními pravidly pro úpravu procesů. Díky ní mohly na procesech pracovat paralelně fungující týmy jednotným rukopisem.

Výsledky

  • Během dvou měsíců jsme naučili klienta využívat metodiku integrovaného designu na třech procesech (třeba blokace karty), které prošly úspěšnou pilotní implementací.
  • Díky příručce s pravidly pro redesign procesů zažívají zákazníci konzistentní zákaznickou zkušenost napříč různými kanály, službami, ale i dceřinými společnostmi organizace.