Architektura

05. Propojíme byznys a IT architekturu

Proč mapujeme vazby do IT

Abyste měli jasno, jaké systémy a data potřebujete pro fungování value streamů.

Jaké aktivity fáze obnáší?

 1. Do popisu zákaznické cesty a procesů doplníme charakteristiky aplikačních služeb, které potřebujeme pro jejich podporu.
 2. Aplikační služby přiřadíme k vhodným IT komponentám, a to s ohledem na standardní zaměření těchto komponent, čímž ušetříme zdroje a nezavedeme zbytečné duplicity v portfoliu.
 3. U každé komponenty následně určíme, jestli bude sloužit jen konkrétnímu value streamu, nebo se bude sdílet.
 4. Pomůžeme zaznamenat požadavky zákazníka na tyto služby a identifikovat jejich dopad do back-end systémů.
 5. Definujeme role v týmu, které zajistí plynulé fungování IT komponent.

Výstupy

 • Popis potřebných funkcí value streamů na základní úrovni
 • Popis potřeb na front-end, back-end a datovou architekturu daného toku

Tipy

 • Vyvarujte se dlouhých neproduktivních diskuzí. Radši své domněnky ověřte v praxi, například pomocí Proof of Concept.
 • Udržujte vždy jedno místo pravdy. Zakazujte práce na více místech.

Nejčastěji využívané nástroje

 • KPMG Integrovaný design
 • Scaled Agile Framework (SAFe)
 • TOGAF